Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Idősek otthona

Idősek otthona

Idősek otthona

Az idősek otthonában, a meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

A lakóink számára teljes ellátást nyújtunk, az ellátás magában foglalja az állandó felügyeletet, napi négyszeri étkezést, orvosi ellátást, szabadidős programokat, vallásgyakorlási lehetőséget. Az otthon a rendszeres orvosi felügyelet keretében biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését, az egészségügyi tanácsadást, a szűrést, az orvos által elrendelt vizsgálatok elvégzését.
Munkánk célja a lakók mentális- és szociális, egyéni és közösségi problémáinak megoldása, a beilleszkedés és mindennapi élet megkönnyítése az otthonban, a lakók családi kapcsolatainak ápolásának elősegítése, az egyéni fejlesztés lehetőségeinek biztosítása, hitélet gyakorlása, s a szabadidő értelmes és hasznos eltöltése, programok szervezése. Az idős emberek számára is szükséges biztosítani a folyamatos fejlődést, új ismeretek elsajátításának lehetőségét, vagy ha éppen az egyéni állapot, helyzet azt teszi lehetővé, a képességek szinten tartását, figyelembe véve az egyéni célokat. Az intézményben a szociális gondozás valamennyi eleme alkalmazásra kerül. Elsődleges célunk, hogy egy olyan nyugodt, biztonságos környezet teremtsünk, ahol a gondozottjaink, a napjaikat tartalmasan töltsék. Saját kepeségüknek megfelelő foglakozásokkal, állapotukat szinten tartsuk, esetlegesen javítsuk.

A térítési az oldalunkon elérhető táblázat szerint fizetendő.

Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM