Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Térítési díjak

Alapszintű ellátást nyújtó idősek otthona

• demens és nem demens ellátottak részére 3.770 Ft/nap

Házi segítségnyújtás szolgáltatás díja

• 1 - 28 500 Ft havi jövedelemigDíjmentes

• 28 501 - 45 000 Ft havi jövedelemig520 Ft/óra

• 45 001 - 70 000 Ft havi jövedelemig700 Ft/óra

• 75 000 Ft havi jövedelem felett840 Ft/óra

• egyedül élő személy esetén
45.001 – 90.000 Ft havi jövedelemig
700 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

• szociálisan rászorult ellátott esetében1.350 Ft/hó ( 45 Ft/nap)

• szociálisan nem rászorult ellátott esetében15.000 Ft/hó (500 Ft/nap)

Idősek klubja

• csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő nem demens ellátott esetén300 Ft/nap
• csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő demens ellátott esetén300 Ft/nap
• szállítás térítési díja325 Ft/nap

Étkeztetési díjak

• Ebéd405 Ft/nap
• Kiszállítás díja250 Ft/nap
• Étkeztetés + kiszállítás655 Ft/nap
(Egy lakcímen lakó igénybe vevők esetében a kiszállítás díját a szállítási alkalmanként kell megfizetni)

Házi betegápolás (Mozgó nővérszolgálat)

OEP finanszírozott szolgáltatás, a beteg számára térítésmentes. Szakorvosi javaslatra, háziorvos rendeli el az ellátást / betegápolást.
Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM