Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Térítési díjak

Szakosított ellátás (bentlakásos ellátás esetében Dunasor 15 és Barátság út 27)

• demens és nem demens ellátottak részére 5.000 Ft/nap

Házi segítségnyújtás szolgáltatás díja

• 1 - 28 500 Ft havi jövedelemigDíjmentes

• 28 501 - 45 000 Ft havi jövedelemig 520 Ft/óra

• 45 001 - 70 000 Ft havi jövedelemig 700 Ft/óra

• 75 000 Ft havi jövedelem felett1500 Ft/óra

• egyedül élő személy esetén
45.001 – 90.000 Ft havi jövedelemig
700 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

• szociálisan rászorult ellátott esetében100.-Ft/nap

• szociálisan nem rászorult ellátott esetében570 Ft/nap

Idősek klubja

• Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás intézményi/személyi térítési díja – demens / nem demens személy részére csak napközbeni tartózkodás esetén :450 Ft/nap
• Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás igénybevétele esetén az ellátott szállításának térítési díja:   0 Ft/nap
• szállítás térítési díja500 Ft/nap

Étkeztetési díjak

• Ebéd453.-Ft/nap+122.-Ft áfa
• Étkeztetés + kiszállítás728.-Ft/nap+197.-Ft áfa
(Egy lakcímen lakó igénybe vevők esetében a kiszállítás díját a szállítási alkalmanként kell megfizetni)

Házi betegápolás (Mozgó nővérszolgálat)

OEP finanszírozott szolgáltatás, a beteg számára térítésmentes. Szakorvosi javaslatra, háziorvos rendeli el az ellátást / betegápolást.
 
 
Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM