Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Térítési díjak

Szakosított ellátás (bentlakásos ellátás esetében Dunasor 15 és Barátság út 27)

• demens és nem demens ellátottak részére 5.500 Ft/nap

Házi segítségnyújtás szolgáltatás díja

Az önkormányzat által biztosított házisegítségnyújtás alapszolgáltatás intézményi/személyi térítési díja:1800 Ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

• szociálisan rászorult ellátott esetében150.-Ft/nap

• szociálisan nem rászorult ellátott esetében650 Ft/nap

Idősek klubja

• Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás intézményi/személyi térítési díja – demens / nem demens személy részére csak napközbeni tartózkodás esetén :450 Ft/nap
• Az önkormányzat által biztosított idősek klubja alapszolgáltatás igénybevétele esetén az ellátott szállításának térítési díja:   0 Ft/nap
• szállítás térítési díja500 Ft/nap

Étkeztetési díjak

• Ebéd492.-Ft/nap+133.-Ft áfa
• Étkeztetés + kiszállítás768.-Ft/nap+207.-Ft áfa
(Egy lakcímen lakó igénybe vevők esetében a kiszállítás díját a szállítási alkalmanként kell megfizetni)

Házi betegápolás (Mozgó nővérszolgálat)

OEP finanszírozott szolgáltatás, a beteg számára térítésmentes. Szakorvosi javaslatra, háziorvos rendeli el az ellátást / betegápolást.
 
 
Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM