Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg.
Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi állapota miatt az ételért nem tud elmenni a tálalóhelyre, és nincs olyan vele együtt élő személy, aki számára az ételt házhoz tudja szállítani.

Az étkeztetés módja, rendszeressége a területi megosztás alapján:

I.sz. Gondozási Központ, Batsányi u. 15/a.

  • Belváros, Technikum városrész, Barátság városrész, Dózsa városrész, Erkel F. kert, Liszt F. kert, Batsányi u., Új vasmű út.

II. sz. Gondozási Központ, Magyar u. 32.

  • Római körút, Martinovics u., Vígadó u., Fáy A. u., Kertváros, Béke városrész, Pentele városrész, Újtelep, Pálhalma.

Nyitva tartás:

  • I.sz. Gondozási Központ, Batsányi u. 15/a. – a hét minden napján, ünnepnapokon is
  • II.sz. Gondozási Központ, Magyar u. 32. – hétfőtől szombatig,

10,30 órától 13,30 óráig vehető igénybe az ellátás.

Tálalókonyha: Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola és Kollégium, Bocskai u. 1/a.- hétköznap 10 órától 14 óráig biztosítja az étkezést elvitelre.
Ételkiszállítás: hétköznap az intézmény gépjárműveivel, hétvégén az étkeztetésben részt vevő szociális segítők által, tömegközlekedési eszközzel.
Az étkeztetésért és az ebéd házhozszállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj mértékét a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme határozza meg.
Az étkeztetés iránti kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a gondozási körzet vezetőjénél nyújthatja be.
A jogosultság feltételei: a 22/2010 (VI.25.) DMJV Önkormányzati rendelet alapján minden 75. életévét betöltött dunaújvárosi állandó lakos.

Szolgáltatás helye:
I.sz. Gondozási központ
II.sz. Gondozási központ

Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM