Ügyfélfogadás:
Hétfő és Szerda: 13.00 - 15.30
Péntek: 9.00 - 12.00

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell, az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik, melyet az intézményvezetőnek, vagy az általa kijelölt személynek kell benyújtani.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meg-határozott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.

Gondozási feladatok:

 • étkezés segítése (reggeli, ebéd, vacsora előkészítése, szükség esetén etetés, mosogatás)
 • mozgás, mozgatás segítése
 • mobilizálás ágyban / segédeszköz használata
 • kiültetés, sétáltatás
 • öltözködésben segítségnyújtás
 • közreműködés személy higiéné megtartásában: mosdatás, fürdetés, borotválás, bőrápolás, hajápolás, körömápolás, szájápolás.

Közreműködés lakókörnyezeti higiéné megtartásban:

 • takarítás (törölgetés, felmosás, porszívózás)
 • ágyazás, mosás, vasalás
 • hó eltakarítás, csúszásmentesítés.

Közreműködés a háztartás vitelében:

 • bevásárlás
 • csekkek feladása
 • pénzintézetekkel való kapcsolattartás.

Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban:

 • orvos
 • családtagok
 • egészségügyi és szociális intézmények.

Ápolási feladatok (orvos előírása szerint):

 • gyógyszer felíratás, kiváltás
 • adagolás inzulin beadása
 • vérnyomásmérés
 • pulzus ellenőrzés
 • hőmérőzés
 • gyógyászati segédeszközök hozzájutás segítése
 • orvoshoz vizsgálatokra kísérés
 • kórházi látogatás.

Mentálhigiénés segítés (beszélgetés, lelki segítségnyújtás)
Veszélyhelyzet megelőzése, elhárítása

Más szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése:

 • segítség hivatalos ügyek intézésében
 • nyomtatványok beszerzése
 • segítés a kitöltésben
 • támogatások, segélyek intézése
 • szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése
 • szakosított ellátásba való bekerülés segítése.

Házi segítségnyújtás módja, területi megoszlása:

1. I.sz. Gondozási Központ, Batsányi u. 15/a.
- Belváros, Technikum városrész, Barátság városrész, Dózsa városrész, Erkel F. kert, Liszt F. kert, Batsányi u., Új vasmű út.

2. II.sz. Gondozási Központ, Magyar u. 32.
- Római körút, Martinovics u., Vígadó u., Fáy A. u., Kertváros, Béke városrész, Pentele városrész, Újtelep, Pálhalma.

Szolgáltatás helye:
I.sz. Gondozási központ
II.sz. Gondozási központ

Közadat kereső

KERESÉS

Fontos információk

MEGNÉZEM